Подкрепа на микро и малки предприятия

юли 10, 2020 | Новини/Статии

„Солна къща“ ООД получи финансиране по договор BG16RFOP002-2.073-0356-C01/ 23.06.2020 г. по проекта „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, което значително подпомогна дружеството, като по този начин бе осигурена устойчивостта в дейността му във всички негови дейности.

Сподели