Изследвания и STA (Salt Therapy Association)

Изследването на ефективността на солната терапия в контролирана среда започва още в края на 80-те години на миналия век от учени в Русия и продължава по настоящем в целия свят. В периода 1991-1995 г. в руските университети: „Научно-изследователски институт по пулмология”, гр. Москва и „Първи Санкт-Петербургски държавен медицински университет акад. И.П. Павлов”, гр. Санкт Петербург, са извършени серия от клинични изследвания относно ефективността от солна терапия с фин сух солен аерозол. Положителните резултати водят до официалното признаване на халотерапията от руското „Министерство на здравеопазването” и интегрирането и в медицинската практика в Русия.

Обобщените резултати показват, че методът помага за облекчаване на симптомите и подобряване на състоянието при различни дихателни и кожни заболявания:

  • 85% подобрение при случаите на леки и умерени астми;
  • 75% подобрение при случаите на тежки астми;
  • 97% подобрение при хронични бронхити, бронхиектазии и кистозни фибрози.(“Journal of Aerosol Medicine, A.V. Chervinskaya, Volume 8. Number 3, 1995”)

За повече информация посетете уебсайтът на една от „майките” на солната терапия в днешния и вид, професор доктор Алина Червинская – https://chervinskaya.com/

След 1995 г. халотерапията навлиза широко във физиотерапията, спа медицината, педиатрията, рехабилитацията на пациенти с бронхопулмонални заболявания и оториноларингология.

През 2011 г. Националната здравна служба (НЗС) на Англия провежда пилотно проучване на ефекта от халотерапия при страдащи от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Резултатите от това проучване са достатъчни за НЗС да подкрепят този вид терапия за лечение на ХОББ.

След появата на резултатите на първите клинични изследвания, солната терапия започва да се разпростанява главоломно по цялия свят и към момента броят на центровете предлагащи услугата солна терапия е няколко хиляди.

През 2016 година, солната терапия започва да навлиза масово и в България. Към края на 2019 година вече съществуват над 70 обекта из цялата страна.

В следствие на огромният интерес към солната терапия, започват да се появяват и първите асоциации имащи за цел: съсредоточаване на полезната информация, изследвания и налагане на стандарти в сферата. Към момента най-голямата такава асоциация е американската STA (Salt Therapy Association). „Солна къща” е горд член на STA от 2018 година.

STA (Salt Therapy Association)

https://www.salttherapyassociation.org/

STA е основана през 2014 година в САЩ с предоставяне на ресурси, информация, изследвания и стандарти в подкрепа на популяризирането на солната терапия (халотерапия) за потребителите и индустрията. С над 1300 членове от повече от 20 държави по целия свят, STA се явява най-голямата асоциация в света занимаващата се със солна терапия.

Целите на STA са:

  • Популяризиране и генериране на интерес към солната терапия. Предоставяне на образователни материали.
  • Развиване на комуникация, информация и медийни инструменти с цел популяризиране на солната терапия.
  • Насърчаване на иновации в областта на солната терапия и спонсориране на медицински изследвания.
  • Насърчаване на по-високи бизнес стандарти и по-добри методи при прилагане на солна терапия.
  • Популяризиране на солната терапия като бизнес.
  • Да бъде лидер в подобряването и разрастването на индустрията за солна терапия чрез генериране, разпространение и обмен на информация и услуги.

Посети нашите обекти

Напред

Направи резервация онлайн

Напред