Политика за поверителност

Уебсайтът www.salthouse.bg (“Уебсайт”) се притежава и управлява от “Солна къща” ООД. Като наш клиент, бихме желали да бъдете информиран по всички въпроси във връзка с личните данни, които ни предоставяте, както и относно начина, по който ние ги обработваме и управляваме.
Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация, с настоящата Политика за поверителност, бихме искали да Ви разясним каква информация събираме и как я използваме.
Тази политика за поверителност се отнася за личните данни, които се събират чрез този Уебсайт и чрез формуляра „Съгласие за прилагане на солна терапия”, който всеки наш клиент попълва при първото си посещение в „Солна къща”.

КАКВО Е GDPR?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) (регламент) е приет още през 2016г., но влиза в сила на 25 май 2018г. Регламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на личните данни в целия Европейски съюз, като се цели промяна в начина, по който компаниите боравят с тях. Наред с тези промени, една от най-основните причини за влизането в сила на GDPR е контролът, който потребителите ще имат върху личните си данни. След 25 май, всички граждани на ЕС имат пълен контрол над данните, които предоставят на различните компании. Част от новите права на потребителите се изразяват във възможността им да поискат от всяка една компания:

 • изтриване на цялата информация (от информационните системи на доставчика);
 • право да получат копие от информацията си, както и да бъдат информирани за причините за нейното събиране;
 • извличане на всички данни, с цел предоставянето им на друг администратор.

Регламентът защитава правата за поверителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него. Следователно регламентът засяга всички компании по света, които боравят с данни на граждани на ЕС.

КАК СЕ ПОДГОТВИХМЕ ЗА GDPR?

Никога не сме правили компромис със сигурността на данните, които нашите клиенти ни предоставят, и затова се подготвихме за изискванията на Регламента за защита на данните, за да сме сигурни, че ще може да изпълним всички нужни стъпки:

 • Добавихме раздел „Политика за поверителност” в нашия уебсайт;
 • Актуализирахме формата за регистрация на нашата онлайн резервационна платформа;
 • Актуализирахме формуляра „Съгласие за прилагане на солна терапия”;
 • Създадохме имейл за кореспонденция относно въпроси, свързани със защитата на личните данни gdpr@salthouse.bg ;
 • Определихме отговорник по защита на личните данни и инструктирахме нашите колеги;

Според Регламента всяка компания, която е администратор на лични данни, трябва да определи длъжностно лице, което да се грижи персоналната информация да остане защитена, да следи за правилното управление на клиентските данни, както и да спомага за осведомеността на служителите и тяхното обучение в тази насока.

ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ

С навлизане на Регламента потребителят трябва да извърши действие, с което да покаже своето съгласие. Предвид тези промени, „Солна къща” взе нужните мерки да получи съгласието на всеки регистриращ се клиент, като преди това го насочи да се информира с „Политиката за поверителност” на „Солна къща”.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и да използвате резервационната ни платформа онлайн или да използвате услугите на „Солна къща” се изисква да предоставите някои лични данни (имена, телефонен номер,имейл). Събраната информация се обработва от „Солна къща“ ООД единствено с цел администриране на резервационната ни плартформа за посещения в „Солна къща”.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му.

Личният профил на всеки клиент е уникален и достъп до него има единствено той и администратор на системата. В него се съхранява история за посещения в „Солна къща”, като системата дава възможност за резервиране или отменяне на час.

В случай, че по свое собствено желание и преценка обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно „Солна къща” ООД не носи отговорност за нея.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате:

 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “Солна къща” ООД;
 • право да изискате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • право да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това.

Ако желаете да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин. Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

 • Форма за регистрация в нашата онлайн резервационна платформа;
 • Формуляр „Съгласие за прилагане на солна терапия”.

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

 • за създаване на Ваш профил в резервационната платформа за Вашите посещенията в „Солна къща”.

„Солна къща” не използва предоставяните от Вас лични данни за други цели, освен за администратирането на резервационната ни платформа за посещения в „Солна къща”. Ние гарантираме, че Вашите лични данни няма да бъдат разкрити/продадени на трети лица или използвани за други цели.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВОТО ”ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“

Всеки наш клиент има възможността да изиска заличаване на цялата налична информация, която съществува в нашите база данни и да се възползва от правото си „да бъде забравен“. За целта е необходимо да ни изпратите имейл на gdpr@salthouse.bg, с който да ни информирате за своето желание. Ние от своя страна ще направим необходимото, за да го удовлетворим съгласно Регламента.

Посети нашите обекти

Напред

Направи резервация онлайн

Напред