„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

авг. 18, 2021 | Новини/Статии

„Солна къща“ EООД получи финансиране по договор BG16RFOP002-2.101-1715 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ по проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, което значително подпомогна дружеството, като по този начин бе осигурена ликвидност на средства за покриване на оперативни разходи.

Сподели